Як створити ситуацію успіху в навчальній діяльності                                                                          учнів на уроках інформатики

               Народження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" було зумовлено самим життям. У своїй педагогічній діяльності А. С. Макаренко розробляв ідею "завтрашньої ра­дості", а В. О. Сухомлинський розвинув цей прийом у ство­реній ним "Школі радості". Результати діяльності цих педа­гогів підводять нас до усвідомлення можливостей упрова­дження у навчально-виховний процес такої педагогічної технології, яка була б націлена саме на те, як викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у на­вчанні. Тонкий знавець дитячої психології В. О. Сухомлинський стверджував, що перша заповідь виховання – дати дітям почуття власної гідності.

         У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.

         Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися ”.

Download
Ситуація успіху.doc
Microsoft Word Document 182.0 KB
Download
Ситуація успіху ч.1.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 9.9 MB
Download
Ситуація успіху ч.2.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 3.7 MB


                   2015-2016   навчальний   рік


                            Вивчення та аналіз стану викладання  інформатики                                               в  5-11  класах  в ЗНЗ    м. Добропілля в   2015 році

            Згідно наказу відділу освіти Добропільської міської ради  № 87   від  10.03.2015 р.   « Про вивчення та аналіз стану викладання  інформатики  в  5-11  класах  в ЗНЗ м. Добропілля в 2015 році»

Download
МК Н. про стан вивчення інформатики в 5
Microsoft Word Document 25.1 KB
Download
Методичний інструментарій з вивчення ста
Microsoft Word Document 50.0 KB


Перелік документації, що повинна бути в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання:

  • Акт–дозвіл на роботу (введення в дію) кабінету
  • Санітарний паспорт кабінету
  • План роботи кабінету на навчальний рік
  • Перспективний план роботи кабінету (складається 1 раз на 5 років разом з адміністрацією школи)
  • Журнал інструктажів з безпеки життєдіяльності
  •  Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету
  •  Інвентарна книга
  • Журнал обліку використання ПК
  • Журнал реєстрації випадків зупинки машин та організації їх ремонту

Download
План роботи кабінету інформатики на 2014-2015 н.р. (приклад)
_роботи.doc
Microsoft Word Document 75.5 KB
Download
Перспективний план роботи на 2013–2017 рр.
Перспективний план роботи
кабiнету iнформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання на 2013–2017 рр.
_план_роботи_кабінету_інформатики.doc
Microsoft Word Document 64.5 KB
Download
ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРАВИЛАМ РОБОТИ СЛУХАЧІВ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*
_работы_в_кабинете_информатики.odt
Open Office Writer 48.1 KB
Download
Санітарний паспорт кабінету комп’ютерної техніки
паспорт кабінету інформатики.doc
Microsoft Word Document 42.1 KB
Download
Журнал реєстрації первинного , позапланового, цільового інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності
-л_інструкт.з_безп._життєдіяльн..doc
Microsoft Word Document 29.5 KB
Download
Журнал обліку використання ПК
_обліку_використання_ПК.doc
Microsoft Word Document 24.0 KB
Download
Акт-дозвіл на проведення занять
Акт-дозвіл на проведення занять (уведення в дію) у кабінеті інформатики та інформаційно комунікаційних технологій навчання
-дозвіл.odt
Open Office Writer 27.7 KB
Download
Книга обліку
Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики №321 на 2014 - 2015 навчальний рік
Kniga_obliku.doc
Microsoft Word Document 41.5 KB
Download
Портрети з підписами
_З_ПІДПИСАМИ.doc
Microsoft Word Document 1.7 MB
Download
ФОРМА інвентарної книги
_інвентарної_книги.doc
Microsoft Word Document 24.0 KB