Разом до Нової української школи

                  Актуальним питанням забезпечення умов для успішної  реалізації  Нової української школи є готовність учасників освітнього процесу до взаємодії в умовах реформування освітньої галузі.              12 червня 2018 року відбулося  ІІ засідання міської Академії «PROFУСПІХ» з метою  підвищення професійної компетентності вчителів освітніх закладів міста.

                   Учасники циклу початкової освіти розглядали питання щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес молодших школярів за темою «Розвиток успішної особистості через формування ключових  компетентностей». Керівник та відповідальні циклу початкової освіти - методист МК Гнилицька Л.В., керівники міських ПНМК Оліяр О.Д. (НВК №4), Переяславська І.А. (ЗОШ №19) - об’єднали учасників Академії в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти; розвитку ідей, технологій, навчальних проектів і програм у межах освітнього простору нової  української школи.

                   На засіданні секції «Психологія» (керівник  Гордієнко І.М., методист психологічної служби) слухачі опрацювали тему «Інноваційні підходи до взаємодії  психологічної  служби  освітнього  закладу з батьками  в контексті Нової української школи». Під час участі в майстер-класах  практичних психологів Фісун О.О. (ЗОШ №15) та Ляш О.І. (ЗОШ-інтернат) слухачі мали змогу побачити та проаналізувати  представлені та власні моделі психолого-педагічного супроводу взаємодії з батьками, сформувати та презентувати  універсальну модель  для впровадження в умовах своїх закладів з урахуванням необхідності володіння інноваційними технологіями в системі педагогічної взаємодії між учасниками освітнього процесу «Я-повідомлення», «Активне слухання», «Емоційний діалог», «Ненасильницьке спілкування».

                   З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників міста  щодо використання та заповнення платформи Google Classroom для організації ІКТ-підтримки перевернутого, дистанційного та звичайних форм навчання, індивідуалізації і використання групових форм роботи, розвитку практичних навичок створення презентацій в  он-лайн сервісі Sway працювали слухачі інформаційного циклу над темою «Сучасний формат презентацій. Новітні тенденції у створенні презентацій» (керівники Костенко О.І., методист МК, керівник ПНМК Стешенко М.А., учитель інформатики ЗОШ №19).

                    Засідання Академії «PROFУСПІХ» вчителів природничого циклу відбулося з теми «Організація науково-дослідної роботи та проектної діяльності учнів як напрямків впровадження STEM-освіти». Методист МК Бєлова В.О. окреслила мету та визначила завдання роботи секції щодо формування мотиваційної готовності вчителів  в ситуації зміни підходів до освіти учнів, сучасних вимог до освітніх результатів в умовах впровадження концепції НУШ.  Луценко І.М., керівник ПНМК   вчителів біології ознайомила з ключовими аспектами організації науково-дослідницької роботи учнів на уроках природничого циклу. Прісіч Г.М., керівник ПНМК вчителів фізики надала рекомендації щодо роботи над проектами. Практична частина відбулася в формі презентацій нестандартних уроків та позакласних занять природничого циклу з  використанням елементів STEM-освіти. Досвідом роботи над STEM- проектом поділилися Гопко О.В. (ЗОШ № 16), Зіганшина К.В. (ЗОШ №9), Кутня О.В. (ЗОШ № 19), Новомлинець Т.М.(ЗОШ № 19).

                   Учасники Академії «PROFУСПІХ», вчителі філологічного циклу, опрацьовували тему «Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності сучасного освітнього процесу засобами інтеграції предметів філологічного циклу». Методист МК Мілейко О.В. зазначила, що метою засідання є безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції та компетентності в процесі інтеграції предметів філологічного циклу, пошук ефективних шляхів підвищення якості навчання в умовах реформування сучасної освіти. Розглядалися питання «Впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб формування багатомовності учнів». Практична частина включала в себе роботу в групах зі складання фрагменту інтегрованого уроку філологічного спрямування із самостійним визначенням теми, мети, завдань, типу уроку, жанру уроку, обладнання, складання плану та фрагмент етапу інтегрованого уроку (початок уроку, основна частина, заключна частина). Учасники конкурсу «Сучасний урок в умовах запровадження нових Державних стандартів» Оліяр А.С. (НВК № 4), Тарабарова Г.Д. (ЗОШ № 19) та Дрозд О.М. (ЗОШ № 15) поділилися досвідом використання ідей інтеграції філологічних предметів у практиці сучасного уроку.

 Слухачі математико-технологічного циклу працювали над темою «Інтеграція навчального процесу як засіб формування життєвих та  навчальних  компетентностей». Василенко Т. А. (методист МК), Лінник Т.О.( ЗОШ № 13), Кривоконь В.Ф. (ЗОШ № 10), Чухліб О.Д.(  НВК № 3) ознайомили учасників з елементами використання інтегрованого навчання у навчально-виховному процесі закладів освіти та надали рекомендації щодо впровадження інтегрованого навчання в роботу вчителів математики, інформатики, трудового навчання.

                    Заступники директорів з виховної роботи зустрілися в педагогічній лабораторії «Проектна діяльність у виховній роботі». Інформацію щодо успішного управлінського досвіду участі закладів освіти області в проектах з гуманітарної проблематики надала методист МК Пономаренко С.В., а слухачі презентували моделі своїх авторських проектів.

                    Учасники мистецтвознавчого циклу розглянули питання «Особливості інтегрованого викладання в галузі «Мистецтво» під час проведення майстер-класів..

                    Маємо надію, що цей методичний захід стимулюватиме творчу діяльність та відкриє нові можливості у професійній самореалізації педагогічних працівників міста.


Перший  випуск  Академії «PROFУСПІХ» м. Добропілля

              31 жовтня – 1 листопада  2017 року завершила роботу міська Академія  «PROFУСПІХ», яка сприяла самовизначенню і самореалізації педагогів; забезпеченню їх творчого, інтелектуального, духовного розвитку; пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти в межах сучасних освітніх трендів.  Підсумкове засідання  пройшло на базі Добропільського НВК-ліцею та методичного кабінету відділу освіти. У заході прийняли участь 100 педагогів закладів освіти міста.

              Вся робота Академії була спрямована на розуміння педагогами необхідності  переорієнтації освітнього процесу від репродуктивного навчання до підготовки учнів приймати  самостійні рішення. Вчителі оволоділи  елементами технологій  інтегрованого, «перевернутого», дистанційного навчання, STEM-освіти, компетентнісного навчання в початковій школі.  Слухачі секцій обговорили концептуальні засади «Нової української школи»,  нагальні  питання  впровадження Закону України «Про освіту». Підсумком сумлінної роботи педагогів став захист  випускних робіт та тестування їх фахової майстерності.

             Маємо надію, що методичним кабінетом підготовлена велика спільнота освітян, яка внесе в освітній процес ЗЗСО нові віяння, щодо створення комфортних умов для навчання учнів, а  придбані вміння та навички допоможуть орієнтуватися  в сучасному суспільстві.

Методична служба міського відділу освіти обличчям до педагога

               Методична служба міського відділу освіти дбає про професійну майстерність педагогів міста. Так, з метою переорієнтації навчального процесу з інформаційного на діяльнісний, підвищення зацікавленості учнів в навчанні, прищеплення їм однієї з головних компетентностей «уміння вчитися», 31.05.2017р. пройшло ІІ заняття Академії «PROFУСПІХ»  на базі НВК-ліцею та відділу освіти. У заході прийняли участь 145 педагогів загальноосвітніх закладів міста.

         Методистами методичного кабінету  була проведена робота студій «Нова українська школа» за напрямками:

·        Інтегроване навчання

·        Освітні проекти

·        Дистанційне навчання

·        Проекти STEM-освіти

·        Освітні технології перевернутого навчання

·        Методичний супровід інклюзивної освіти

·        Інтеграція українознавчого компонента в діяльність сучасного вчителя української мови та літератури

·        Компетентнісне навчання в початковій школі.

До роботи студій були залучені досвідчені педагоги, які поділилися своїми знаннями та провели майстер-класи.

Сподіваємось, що поширення інноваційного методичного та педагогічного досвіду стане в нагоді кожному учаснику Академії  та буде поштовхом для пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти в межах сучасних освітніх трендів, розвитку їхніх професійних зв'язків та співпраці. А це, в свою чергу, вплине на організацію навчально-виховного процесу в новому навчальному році.  


Стартувала робота   Академії «PROFУСПІХ» педагогів Добропілля

У розпалі весняні канікули школярів, а педагоги продовжують плідно працювати та вдосконалювати свою фахову компетентність. З метою сприяння самовизначенню і самореалізації педагогів, забезпечення їх творчого, інтелектуального, духовного розвитку  30 березня 2017 р. проведено  установче засідання  Академії «PROFУСПІХ».

Зараховано до Академії 172 педагога за 11 освітніми напрямками.

Ініціаторами заходу були методисти методичного кабінету відділу освіти Добропільської міської ради.

Провели перше засідання керівники предметних комісій та методичних об’єднань. Вчителі поповнили свої теоретичні знання та здобули   практичні навички зі створення скрайбінг-презентацій, розробки квестів на уроках в початковій школі, з розв’язання задач підвищенної складності. Тривалість навчального року для педагогів секцій 1 календарний рік.  Слухачі, які виконають  навчальну програму та захистять  творчу роботу отримають сертифікат про закінчення Академії.                                        Бажаємо успіхів та творчого натхнення!


Проведення   Місячника педагогічної мастерності

              З метою активізації творчого потенціалу педагогічних працівників, пропаганди перспективного педагогічного досвіду, виявлення нових творчих знахідок, ідей, надбань, піднесення ролі атестації педагогічних працівників у  жовтні-листопаді 2016 року  методичним кабінетом відділу освіти Добропільської міської ради проводився "Місячник педагогічної майстерності". До активної участі були запрошені не тільки  педагоги,  які проходять атестацію в 2016-2017 н.р., а і  всі бажаючі працівники навчальних закладів міста Добропілля.

               Надіслані матеріали були розміщені в межах віртуальної виставки на сайті відділу освіти  за розділами:

                    ·   "Англійська мова";

                    ·    "Використання ІКТ в навчально-виховному процесі";

                    ·    "Початкова школа: на шляху до змін".    

              Активними учасниками   віртуальної виставки були педагоги НВК №4, ЗОШ №9, ЗОШ №11,  ЗОШ №15, ЗОШ №18.                                          

            З 01 листопада 2016 року  проводилися майстер-класи в дистанційному режимі (на платформі селекторних нарад методичного кабінету). Поділилися своїм досвідом роботи   8 педагогів від 4 ЗНЗ міста (НВК №4 – Кухар О.С., Бавикіна Л.Д., Гнашко Т.В.; ЗОШ №19 – Стешенко М.А., Солощенко Л.Г., Дронь В.І.; ЗОШ №13 – Михайленко Ю.Ю. , ЗОШ №18 –Рєзнік О.М. ). Майстер-класи були проведені у форматі педагогічної майстерні.   Проведення педагогічної майстерні  в он-лайн режимі     передбачало зворотній зв'язок з її учасниками.

           З 21.11.2016 р. по 25.11.2016 р. вчителі  всіх навчальних закладів міста  прийняли активну участь у роботі вебінарів з предметів шкільної програми.

           Проаналізувавши  результати проведення Місячника педагогічної майстерності,  міський методичний кабінет вирішив в подальшій роботі продовжити практику проведення заходів у дистанційному форматі.