Виступи, лекції, доповіді


Download
2016-2017р.Участь пед. у Всеукр, обл. та
Adobe Acrobat Document 346.8 KB
Download
Аналітична довідка про сталий розв. в ДН
Adobe Acrobat Document 516.6 KB
Download
Банк Інновацій та ППД ДНЗ 2016р. жовтен
Adobe Acrobat Document 233.8 KB

Download
2015-2016р. Аналітична довідка Моніторин
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
Download
Друкув. пед. ДНЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 288.6 KB
Download
Інформація щодо знят.ріш.від 15.11.2016р
Adobe Acrobat Document 254.8 KB


Download
Основні показники компетентності дошкільника-випускника у світі музики
Героєвої на МО музкер.Серп.2014р..doc
Microsoft Word Document 60.0 KB
Download
Оновлення змісту роботи дошкільної ланки в 2014-2015 навчальному році відповідно до Базового компоненту дошк
Героєвої на серпневій конф.2014р..doc
Microsoft Word Document 79.5 KB
Download
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗ ИСТОРИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ.
Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распространение метода проектов в системах образования разных стран. Причина этого в том, что в условиях информационного общества, в котором стремительно устаревают знания о мире, необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач.
истории метода проектов.doc
Microsoft Word Document 45.5 KB
Download
Лабораторія методиста як продуктивний чинник підвищення та розвитку фахової компетентності й методичної ку
Організація методичної роботи із педкадрами носить діагностично - прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис педагогів, їхніх проблем і потреб дало нам можливість грамотно спланувати методичну допомогу із врахуванням умов кожного дошкільного закладу та скоординувати діяльність педагогічних колективів за допомогою методичної, психологічної та інформаційної підтримки.
методиста як продуктивний чинник підвище
Microsoft Word Document 70.5 KB
Download
Співпраця вихователя і вчителя-логопеда в логопедичній групі
Успішність корекційної логопедичної роботи з дошкільнятами в логопедичній групі багато в чому залежить від взаємозв’язку, наступності у роботі логопеда і вихователя.
і виховат.doc
Microsoft Word Document 37.5 KB

Друковані матеріали

Download
Психолого – педагогічне проектування взаємодії дорослого та дитини ( методичний посібник )
У посібнику йдеться мова про забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до дитини, надаються методичні рекомендації щодо впровадження технології. Автор висвітлює особистий погляд на створення умов для розвитку соціальної та інтелектуальної компетентності дошкільника , дає практичні рекомендації щодо опанування матеріалу з досвіду роботи (власного та колективного).
Посібник призначений для педагогів дошкільних навчальних закладів
.посіб.Героєвої. ППП взаємодії дор.та ди
Microsoft Word Document 157.0 KB
Download
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
Одне з найактуальніших завдань сучасної професійної освіти є виховання творчої особистості педагога, якого характеризує високий рівень професійної культури, адже з-поміж факторів, що впливають на успішність виховання та навчання дітей, є усвідомлення вихователем себе як сформованої особистості, підготовленої до реалізації головних завдань педагогічного процесу
Героєвої Система успішності.doc
Microsoft Word Document 423.0 KB