Перезавантаження початкової освіти розпочалося…

          Україна переживає часи стрімких змін, іде перезавантаження системи освіти. Сучасний стан освітньої галузі в державі характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в суспільному просторі. З вересня 2018 року всі першокласники країни навчатимуться за новим стандартом, який розроблений на основі концепції «Нова українська школа» та є частиною реформи середньої освіти. Перш ніж нові підходи будуть впроваджені в масштабах країни, їх відпрацюють у 100 ретельно відібраних школах, до складу яких увійшов Добропільський НВК №4.

У 2017-2018 навчальному році в цьому навчальному закладі пройде апробування проекту нового Державного стандарту початкової освіти. Цей стандарт несе за собою дуже багато змін, адже це є активно-пізнавальне дослідницьке навчання. Це діти, які не сидять за партою 4 уроки, а рухаються, працюють у групах.

                   Кожен учитель пілотного класу прошов ґрунтовну підготовку за участі досвідчених освітян-інноваторів із доведеними результатами навчання. За ними закріплений педагог-наставник, який буде надавати проектним командам методологічну та інформаційну підтримку. Саме вони стануть «агентами змін», саме їх напрацювання будуть покладені в основу роботи   педагогів, які візьмуть першокласників у 2018-2019 навчальному році.

                     Ми впевнені, що кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу.

                     Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду. Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і плануванню індивідуального темпу навчання кожної дитини.

                    Освітнє середовище буде організоване таким чином, щоб кожна дитина почувала себе у класі затишно і безпечно, а кожен клас відображав ту спільноту дітей, яка там навчається. Навчальний простір буде облаштований так, щоби задовольняти індивідуальні потреби кожної дитини та сприяти роботі дітей в малих групах. Спільна робота у шкільному колективі сприятиме розвитку взаємоповаги і відповідальності. Водночас, будуть місця, де дитина зможе побути наодинці. Так само буде виділено місця, де б діти змогли зберігати особисті речі, які вони приносять у школу. Стіни і меблі будуть використовуватися для розміщення робіт учнів. Така увага до дитячої праці й творчості підвищує їхню самооцінку і формує гідність.

Обсяг вивчення окремих освітніх галузей, як-от, мовно-літературна чи математична, не зменшиться – просто зміниться спосіб подачі. Повсякденне навчання стане цікавим та успішним. У майбутньому це допоможе сформувати інтерес учнів до математично-природничих дисциплін. Задля підвищення цікавості дітей знання з різних галузей поєднуватимуться в інтегровані теми.

Зміниться також і роль учителя. Крім передачі знань вчитель буде формувати спільноту, сприяти формуванню позитивної самооцінки, розвивати ключові навички для життя. Зокрема, будуть виховуватися цінності свободи і відповідальності. Почуття безпеки. Вміння формувати і відстоювати власну точку зору, слухати інших, ділитися, досягати компромісів. Разом з учителем учні братимуть участь в розробленні та дотриманні правил поведінки у класі. Кожного дня у спеціально відведеному місці будуть проводитися ранкові зустрічі, під час яких діти обмінюватимуться новинами, дізнаватимуться про плани на день.

Хочемо побажати учням та  вчителям успіху у проведенні експерементальної діяльності. Важливо, щоб освітній процес у цілому привів до досягнення загальних очікуваних результатів, визначених проектом Державного станадарту початкової загальної освіти.

                  Ми вважаємо, що досягти успіху неможливо без тісної взаємодії між учителями, керівниками шкіл і батьками. Запрошуємо батьківську спільноту до участі та співпраці. Адже майбутнє наших дітей залежить від якості нашого партнерства.   

          Детальніша інформація на офіційному сайті           http://nus.org.ua/ 


2018-2019  навчальний  рік


Нормативно-правова база  НУШ

Download
Типові прграми ЗЗСО І ст..pdf
Adobe Acrobat Document 615.1 KB
Download
Типові програми 2-4 кл..pdf
Adobe Acrobat Document 125.6 KB
Download
Оцінювання в 1 кл. Н.№924.pdf
Adobe Acrobat Document 461.5 KB


Download
Н.923 Адаптація 1 кл..pdf
Adobe Acrobat Document 29.4 KB
Download
Рекомендації до адаптації 1 кл.pdf
Adobe Acrobat Document 86.7 KB
Download
Реком. наступність дошк. та початк. осві
Adobe Acrobat Document 307.0 KB