Методична робота – інтелектуальна   основа                     педагогічної   майстерності

            Комунальна організація (установа, заклад) методичний кабінет відділу освіти Добропільської міської ради  Донецької області -  юридична особа,  метою діяльності якої за Статутом є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників освітніх закладів і розвитку їхньої творчої ініціативи в міжкурсовий період.

            В методичному кабінеті міста Добропілля  працюють   9 фахівців,  із них:                             „Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії” – 6, 

 „Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії” – 3 

        Враховуючи ситуацію реформування освітньої галузі методичний кабінет працює з урахуванням запитів педагогічної спільноти, плануючи свою діяльність  на основі вивчення потреб педагогічних працівників та керівних кадрів закладів освіти, відділу освіти та громади міста.     

    Тому ключовими напрямками діяльності методичного кабінету є:  організація науково-методичної підтримки всіх категорій педагогів міста в міжкурсовий період,  супроводу методичної роботи в закладах освіти, стимулювання професійного зростання педагогічних та керівних кадрів, створення передумов функціонування єдиного інформаційного простору в місті.   

   Методичні заходи, організовані методичним кабінетом, відрізняються дотриманням принципу неперервності освіти дорослих, необхідності запровадження інтегрованого та компетентнісного підходу до навчання, засвоєння сучасних освітніх трендів та технологій навчання.    

       Серед форм організації роботи з педагогами фахівці МК надають перевагу інтерактивним: «Академія «PROFУСПІХ», «Школа кадрового резерву «Сходження», методичні студії, воркшопи, тренінги, вебінари, онлайн-конфренції, методичні брифінги, коучинг - студія «Консультування через навчання», круглі столи, тощо.

          Традиційні форми організації роботи – семінари, ПДС обов’язково мають кінцевий продукт та зворотній зв'язок на платформі для професійного спілкування, який створено у кожної ПНМК/ МО з використанням інтерактивної дошки padlet. Має свою сторінку в соціальній мережі Фейсбук.    

         Діяльність методичного кабінету орієнтована на запит громади  міста у методичному супроводі процесу підвищення фахового зростання педагогів закладів освіти великого Добропілля. Цінними в діяльності установи є надання консалтингової та організаційно-методичної підтримки закладів освіти в супроводі міжатестаційного та міжкурсового періоду, організація міських освітянських заходів, що сприяють підвищенню престижності педагогічної праці.   

         Методичний кабінет працює під гаслом: Сучасність, Інтерактив, Творчість, Партнерство.